Prehod na Teles je preprost in brezplačen. Sledite spodnjim korakom:

IZPOLNITE OBRAZEC

Zahteva za prenos narocniske stevilke

Zahteva za prenos naročniške številke_NAVODILA

Obrazec prenesite na svoj računalnik, natisnite, izpolnite in podpišite.

PRILOŽITE RAČUN

Napravite fotokopijo zadnjega računa, ki ste ga prejeli od trenutnega operaterja. Za račun se šteje zgornji del nad položnico, položnica ali odrezek se ne štejeta za račun.

POŠLJITE NA NAŠ NASLOV

izpolnjen in podpisan obrazec ter fotokopijo zadnjega računa. Teles, d.o.o., Vilharjeva 35, 6250 Ilirska Bistrica. Lahko nam pošljete tudi na e-naslov: info@teles.si

PRENOS NA TELES

Prenos telefonske številke in/ali interneta bomo uredili v najkrajšem času po prejetju vašega zahtevka: o tem vas bomo tudi obvestili.

Pri menjavi trenutnega operaterja se vaša telefonska številka avtomatično briše iz Telefonskega imenika Slovenije (TIS). V kolikor želite, da je vaša telefonska številka še naprej zabeležena v TIS-u izpolnite obrazec Zahtevek za vpis v TIS in ga pošjite na naš naslov: Teles d.o.o., Vilharjeva 35, 6250 Ilirska Bistrica.