Ostale storitve

 • Priklop dodatnega TV sprejemnika 15,00€
 • Nastavitev TV+DVBC sprejemnika 10,00€
 • Priklop interneta ali telefonije obstoječemu naročniku brezplačno
 • Prvi priklop in konfiguracija routerja 15,00€
 • Ponovni priklop in konfiguracija routerja zaradi spremembe s strani naročnika 20,00€
 • Zamenjava modema zaradi napake operaterja brezplačno
 • Zamenjava modema zaradi napake naročnika 20,00€
 • Začasni odklop in ponovni priklop (na željo naročnika) 12,20€
 • Prehod med paketi (v višji paket) brezplačno
 • Prehod med paketi (v nižji paket) 10,00€

Urna podstavka-inštalacijska dela

 • Urna postavka / inštalacijska dela med delovnim časom 25,00€
 • Urna postavka / inštalacijska dela izven delovnega časa 30,00€
 • Urna postavka / inštalacijska dela nedelje in prazniki 40,00€
 • Ponovni priklop naročnika (po odklopu zaradi neplačevanja) 20,00€
 • Prihod operaterja ne glede na čas 15,00€
 • Postavitev omejitve klicanja na številke 090 ali na mobilna omrežja (enkratni strošek) 5,00€
 • Začasna zamrznitev telefonske številke (največ do tri mesece) 2,50€ mesečno
 • Prenos številke k drugemu operaterju 6,10€
 • Menjava telefonske številke 15,00€
 • Bar Wi-fi / Optika bar Wi-fi 23,00€

 

OPREMA in STORITVE za kabelski digitalni TV signal

 • HD DBV-C sprejemnik 55,00€
 • SD DBV-C sprejemnik 45,00€
 • Vgradni dekodirni modul 15,00€
 • Dekodirna kartica 10,00 €
 • Nastavitev TV sprejemnika brez razvrstitve TV programov 5,00€
 • Nastavitev TV sprejemnika z razvrstitvijo TV programov 15,00€
 • Nastavitev DVB-C sprejemnika 10,00€
 • Arris sprejemnik 105,00€

PRIKLJUČNINA

 • KABELSKO IN LASTNO OPTIČNO OMREŽJE 50,00€
 • PRIKLJUČNINA OŠO 85,00€

ob priklopu se obračuna tudi dejanski strošek izvedbe instalacije po stanovanju naročnika.

Cenik velja od 1.07.2021. Vse cene vključujejo DDV.