CENIK ZA STORITVE NA OBMOČJU: Občina Ilirska Bistrica

Na območjih, kjer nimamo lastnega omrežja, ponujamo svoje storitve znotraj odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) skupaj z ostalimi ponudniki kabelskih storitev po PRIMERLJIVIH cenah. Cenik velja od 01.03.2017 do spremembe. Vse cene vključujejo DDV.

INTERNET

DVAJSETKA
36,00/mesec
  • Hitrost: 20Mbps/20Mbps +Poštni predal za vso družino

INTERNET

PETDESETKA
43,00/mesec
  • Hitrost: 50Mbps/50Mbps +Poštni predal za vso družino

INTERNET

STOTKA
75,00/mesec
  • Hitrost: 100Mbps/100Mbps +Poštni predal za vso družino

TROJČEK

PETDESETKA
71/mesec
  • Več kot 120 digitalnih TV programov +Hitrost interneta: 50Mbps / 50Mbps +Neomejen internet +Poštni predali za vso družino +2 telefonski številki (brezplačno) +vsaka dodatna telefonska številka 3€ +Brezplačni klici znotraj omrežja Softnet +Nižje cene klicev +Klici se obračunavajo po dejanski porabi. Glej CENIK stolpec DUO/TRIO

TROJČEK

STOTKA
83/mesec
  • Več kot 120 digitalnih TV programov +Hitrost interneta: 100Mbps / 100Mbps +Neomejen internet +Poštni predali za vso družino +2 telefonski številki (brezplačno) + vsaka dodatna telefonska številka 3€ +Brezplačni klici znotraj omrežja Softnet +Nižje cene klicev +Klici se obračunavajo po dejanski porabi. Glej CENIK stolpec DUO/TRIO